Skjern Å Camping

Fiskeri

16/4-15/10 i 2022

Fiskeri i Skjern Enge

Fiskeriet i Skjern Å er meget berømt og hører til noget af Danmarks bedste laksefiskevand.

Efter at Skjern Å mellem Borris og Ringkøbing Fjord er blevet tilbageført til sit snoede leje, spærringer er blevet fjernet og der er blevet udlagt gydebanker har laksefiskene fået bedre forhold.

Lystfiskerne melder om flere og flere laks. Den største laks fanget i sæson 2005 vejede 15,3 kg og fanget på flue.

Den stigende succes for den oprindelige, danske vildlaks skyldes ikke mindst det opdrætsarbejde, der udføres i området og som økonomisk er støttet af Skov- og Naturstyrelsen.

Den berømte Skjern Å laks var på nippet til at uddø, men et omfattende arbejde med at sikre en genpulje og opformere den truede laks i beskyttede omgivelser til senere udsætning har båret frugt.

Hvor må der fiskes?

Fiskevandet i Skjern Å indenfor Skjern Enge går fra Borris Krog i øst til Pumpestation Nord i vest. I det store Hestholm Sø-område samt fra øerne i deltaområdet må der ikke fiskes. Det fremgår detaljeret af kortet, der medfølger fiskekortet, hvor der må fiskes. Et oversigtskort over naturområdet kan du finde under menuen kort.

Spændende dyreliv og dramatiske naturhistorier

Indenfor naturområdet Skjern Enge varetages fiskeadministrationen af 3 fiskeforeninger. Skjern Å-dalens fiskeriforening, Fiskeriforeningen af 1926 samt Borris Fiskeriforening.
Fiskesæsonen er fra d. 16/4-15/10 i tidsrummet 1½ time fra solopgang til 1½ time efter solnedgang.

Fiskekort til området sælges i lokalområdet i flere forskellige butikker, campingpladser, turistkontorer m.m.

Omkring fiskeri fører Skov- og Natur-styrelsens personale løbende tilsyn i området, men de lokale fiskeforeninger varetager den egentlige kontrol med lovligt fiskeri og fiskekort.

Selv om bestanden af laks er i fremgang er det fortsat nødvendigt med skrappere regler for fiskeri i Skjern Å end i mange andre vandløb. Ådalens sammenslutning af fiskeforeninger har således vedtaget at der endnu kun må hjembringes 1 laks pr. lystfisker pr. sæson.